สส.ชสอ.เปิดรับสมัครสมาชิก2557สสอค. เปิดรับสมัครสมาชิก2557รณรงค์เงินฝากสินมั่นคงประจำ24เดือนรางวัลสหกรณ์ดีเด่น57และBestPracticeCQA56ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝาก

รับสมัครสมาชิกสมัครเป็นสมาชิก สส.ชสอ.

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (คู่สมรสของสมาชิก)
อายุไม่เกิน 60 ปี  เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2497 เป็นต้นไป
กำหนดการรับสมัคร 1 – 31 กรกฎาคม 2557
หลักฐานประกอบการรับสมัคร

รับสมัครสมาชิกสมัครเป็นสมาชิก สสอค.

สสอค. เปิดรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ (คู่สมรสและบุตรของสมาชิก)
อายุไม่เกิน 50 ปี  ไม่เกิดก่อน ปี 2507 เป็นต้นไป
กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2557
หลักฐานประกอบการรับสมัคร

Pages

Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS