สสอค. เปิดรับสมัครสมาชิก2557รณรงค์เงินฝากสินมั่นคงประจำ24เดือนรางวัลสหกรณ์ดีเด่น57และBestPracticeCQA56ดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และที่จอดรถยนต์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ และที่จอดรถยนต์กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 ถึง วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เว้นวันหยุดราชการ ในเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

ประกาศ เรื่อง รับสมัครประธานและกรรมการเข้ารับการสรรหา

เนื่องด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ชุดที่ 54 ประจำปี 2557 จะครบวาระการปฏิบัติงาน จำนวน 7 คน และต้องทำการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการใหม่ ในปีนี้ สมาชิกจะลงคะแนนสรรหาตำแหน่งประธานกรรมการทุกหน่วยสหกรณ์ และตำแหน่งกรรมการประจำหน่วยใ

ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาว ในชื่อรุ่น "ครบรอบ 54 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เปิดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น ในชื่อรุ่น "ครบรอบ 54 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

Pages

Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS