บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ขอแจ้งรายชื่อสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559ให้สมาชิกที่จะเกษี

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สินเชื

แจ้งหยุดทำการชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ2559

แจ้งสมาชิก เรื่อง สหกรณ์ฯ หยุดทำการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เนื่องในวันชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

Pages

Subscribe to RSS - ประชาสัมพันธ์