บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ประชาสัมพันธ์

ประกาศทุนการศึกษาสมาชิก ปี 2559

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาสมาชิกตามระเบียบ

เชิญสมาชิกร่วมส่งประกวดหนูน้อยสหกรณ์ ประจำปี 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิก ที่มีนักเรียนในสังกัดท่าน ที่สนใจร่วมการประกวดหนูน้อยสหกรณ์ ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สสอค.และ สส.ชสอ.

              ตามประกาศศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  และสมาคมฌาปนกิจส

Pages

Subscribe to RSS - ประชาสัมพันธ์