ประชาสัมพันธ์

แจ้งหยุดทำการชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ2559

แจ้งสมาชิก เรื่อง สหกรณ์ฯ หยุดทำการในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เนื่องในวันชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559

ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2559

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา   ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก             

ประกาศทุนการศึกษาสมาชิก ปี 2559

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาสมาชิกตามระเบียบ

เชิญสมาชิกร่วมส่งประกวดหนูน้อยสหกรณ์ ประจำปี 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิก ที่มีนักเรียนในสังกัดท่าน ที่สนใจร่วมการประกวดหนูน้อยสหกรณ์ ประจำปี 2558

Pages

Subscribe to RSS - ประชาสัมพันธ์