ประชาสัมพันธ์

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน  นักศึกษา   ซึ่งเป็นบุตรของสมาชิก   เพื่อเป็นก

ประกาศทุนการศึกษาสมาชิก ปี 2558

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่สมาชิก เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการศึกษาสมาชิกตามระเบียบ

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ว

โครงการ เงินกู้พิเศษโครงการเพิ่มสุขมวลสมาชิก

เพื่อช่วยแก้ปัญหา และแบ่งเบาภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ที่ออกจากการเป็นสมาชิก กบข.

Pages

Subscribe to RSS - ประชาสัมพันธ์