ประชาสัมพันธ์

การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกประกอบก

คัดเลือก 100 นักสหกรณ์ดีเด่น

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการคัดเลือก 100 นักสหกรณ์ดีเด่น  ในโอกาสครบรอง 100 ปี การสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คำขอกู้แบบใหม่

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข คำขอกู้เงิน หนังสือสัญญาเงินกู้,สัญญาค้ำประกันเงินกู้ เพื่อใ

เชิญรณรงค์ลดการใช้น้ำในครัวเรือนเดือนละ 9 บาท

ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมโครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถ

Pages

Subscribe to RSS - ประชาสัมพันธ์