บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ประชาสัมพันธ์

คัดเลือก 100 นักสหกรณ์ดีเด่น

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการคัดเลือก 100 นักสหกรณ์ดีเด่น  ในโอกาสครบรอง 100 ปี การสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คำขอกู้แบบใหม่

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข คำขอกู้เงิน หนังสือสัญญาเงินกู้,สัญญาค้ำประกันเงินกู้ เพื่อใ

เชิญรณรงค์ลดการใช้น้ำในครัวเรือนเดือนละ 9 บาท

ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด เข้าร่วมโครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถ

ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ โดยใช้ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั

Pages

Subscribe to RSS - ประชาสัมพันธ์