ประกาศ เรื่อง วันหยุดทำการประจำปีเพิ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง วันหยุดทำการประจำปีเพิ่ม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 
เรื่อง วันหยุดทำการประจำปีเพิ่ม

ยกเลิกวันหยุดประจำปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม (วันฉัตรมงคล) 

และ เพิ่มวันหยุด

  1. วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี (วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร)
  2. วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี (วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

จึงแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน