สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน60ปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษอายุไม่เกิน60ปี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดรับสมาชิกกรณีพิเศษ โดย อายุไม่เกิน 60 ปี 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560  ถึง  28 กรกฎาคม 2560