ใบบันทึกข้อตกลงในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่องเอทีเอ็ม

คำอธิบาย: 

ใบบันทึกข้อตกลงในการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากผ่านเครื่องเอทีเอ็ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ในการถอนเงินจากสหกรณ์ฯ ผ่านทางตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน แต่บัญชีที่สมาชิกขอถอนผ่านตู้เอทีเอ็ม จะไม่สามารถทำรายการถอนเงินหน้าเคาเตอร์สหกรณ์ฯ ได้