ใบสมัครสมาชิกสามัญ(กรณีโอนย้ายสหกรณ์)

คำอธิบาย: 

ใบสมัครสมาชิกสามัญ สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ต้องย้ายมารับราชการในจังหวัดแพร่ และต้องการโอนย้ายสหกรณ์มายัง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัดหมายเหตุ ในการพิมพ์ใบสมัครเอง กรุณาพิมพ์ "ใบผู้รับโอนผลประโยชน์" ให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกัน (พิมพ์ ด้านหน้า-หลัง)