งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 100 ปี และวันกีฬาสหกรณ์จังหวัดแพร่ ปี 2559 (EP.3)