ร่วมงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ และเกษตรทฤษฏีใหม่ สู่อ้อมใจชาวเมืองแพร่