ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์

ตามที่คณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่  จำกัด   ได้กำหนดให้สมาชิ

ประกาศ รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็น กกส.

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัดเรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกลางดำเนินการสรรหาประธานกรรมการแ

Pages

Subscribe to สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด RSS