นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์

นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์
กรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
เบอร์ติดต่อ: 
081-9510503