นายอภิชาติ ประเทศรัตน์

นายอภิชาติ ประเทศรัตน์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
ฝ่ายธุรการ
เบอร์ติดต่อ: 
054-511777 ต่อ 103,081-9987772
ปฏิบัติหน้าที่: 

เปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนสมาชิก และดูแลควบคุมการทำงานในฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับ-ส่งหนังสือ ,เกษียนหนังสือ   , เวียนหนังสือ, เก็บหนังสือ, พิมพ์ประกาศและคำสั่งต่างๆ