ประกาศสหกรณ์

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและที่จอดรถยนต์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและที่จอดรถยนต์  วงเงินงบประมาณ  900,000.00  บ

Pages

Subscribe to RSS - ประกาศสหกรณ์